Opera

Opera nav gluži mūzikas stils, tas ir muzikāli dramatisks sacerējums. Tajā stāsts tiek izklāstīts dziedot un, parasti, piedalās arī orķestris. Tajā pašā laikā, arī mūzika no operas un operas stila mūzika ir gana populāra. Ne visiem šis mūzikas veids patīk, jo tas var būt diezgan specifisks, bet tas ir ļoti sens un tā izzušana pagaidām nav paredzama.

Opera ir radusies Itālijā, tieši tāpēc daudzas no pazīstamākajām operām ir tieši Itāļu valodā. Tomēr arī citas valstis ir radījušas pazīstamas operas, arī Latvija.

Operai ir vairāki stili. Ir komēdijas, traģēdijas, drāmas, sadzīves operas un arī rokoperas. Operā liels uzsvars tiek likts uz izpildītāju balsi un stāstu, ko viņi pauž ar savu dziedājumu. Lai arī operā tiek apvienota dziedāšana ar aktierspēli, arī glezniecību, ir operas, kurās nenotiek īpaša tēlošana, mākslinieki visu stāstu pasniedz tikai ar savu balsi. Dziedot tiek attēlots viss stāsts, mums atliek pašiem izjust un iztēloties to, ko saņemam no skatuves.

Mūsdienās, opera nav īpaši populāra, bet ir mākslinieki no citiem mūzikas žanriem, kas iekļauj operas elementus savā daiļradē, pat neparedzētos veidos. Tāpat, operas mākslinieki mēdz pievērsties citiem stiliem un ienest daļu operas tajā.

Daudzi no operas māksliniekiem ir izpelnījušies pasaules atzinību savas balss un talanta dēļ. Tādā veidā viņi ienes operu populārajā kultūrā.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *